Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Uphold на български език

EnglishBulgarian

Uphold

/əphoʊld/

verb

1. Keep or maintain in unaltered condition

 • Cause to remain or last
 • "Preserve the peace in the family"
 • "Continue the family tradition"
 • "Carry on the old traditions"
  synonym:
 • continue
 • ,
 • uphold
 • ,
 • carry on
 • ,
 • bear on
 • ,
 • preserve

1. Поддържайте или поддържайте в непроменено състояние

 • Причина да остане или да продължи
 • "Запазете мира в семейството"
 • "Продължете семейната традиция"
 • "„продължете със старите традиции“"
  синоним:
 • продължи
 • ,
 • поддържа
 • ,
 • продължава
 • ,
 • понасям
 • ,
 • запазване

2. Stand up for

 • Stick up for
 • Of causes, principles, or ideals
  synonym:
 • uphold

2. Отстоявайте

 • Придържайте се за
 • На каузи, принципи или идеали
  синоним:
 • поддържа

3. Support against an opponent

 • "The appellate court upheld the verdict"
  synonym:
 • uphold
 • ,
 • maintain

3. Подкрепа срещу противник

 • "„апелативният съд потвърди присъдата“"
  синоним:
 • поддържа
 • ,
 • поддържа

Examples of using

Many people uphold the stance that 95% of the DNA is junk.
Много хора поддържат мнението си,че 95% от ДНК е боклук.