Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unwelcome" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "нежелани" в български език

EnglishBulgarian

Unwelcome

[Недобре дошъл]
/ənwɛlkəm/

adjective

1. Not welcome

 • Not giving pleasure or received with pleasure
 • "Unwelcome publicity"
 • "Unwelcome interruptions"
 • "Unwelcome visitors"
  synonym:
 • unwelcome

1. Не добре дошъл

 • Не доставя удоволствие или получава с удоволствие
 • "„нежелана публичност“"
 • "„нежелани прекъсвания“"
 • "„нежелани посетители“"
  синоним:
 • нежелан

2. Not welcome

 • "Unwelcome publicity"
  synonym:
 • unwelcome
 • ,
 • unwished
 • ,
 • unwished-for

2. Не добре дошъл

 • "„нежелана публичност“"
  синоним:
 • нежелан
 • ,
 • нежелан-за