Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unsuspecting" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "неподозиращо" на български език

EnglishBulgarian

Unsuspecting

[Неподозиращ]
/ənsəspɛktɪŋ/

adjective

1. Not suspicious

 • "Deceiving the unsuspecting public"
  synonym:
 • unsuspecting
 • ,
 • unsuspicious

1. Не подозрително

 • "Измама на нищо неподозиращата общественост"
  синоним:
 • нищо неподозиращ
 • ,
 • непокорен

2. (often followed by `of') not knowing or expecting

 • Not thinking likely
 • "An unsuspecting victim"
 • "Unsuspecting (or unaware) of the fact that i would one day be their leader"
  synonym:
 • unsuspecting

2. ( често последвано от `от' ) не знае или очаква

 • Не мисля вероятно
 • "Неподозираща жертва"
 • "Неподозиращ ( или несъзнаващ ) факта, че един ден ще бъда техен лидер"
  синоним:
 • нищо неподозиращ