Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unrelated" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "несвързан" на български език

EnglishBulgarian

Unrelated

[Несвързан]
/ənrɪletɪd/

adjective

1. Lacking a logical or causal relation

  synonym:
 • unrelated

1. Липса на логическа или причинно-следствена връзка

  синоним:
 • несвързан

2. Not connected by kinship

  synonym:
 • unrelated

2. Не е свързан с родство

  синоним:
 • несвързан