Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unpainted" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "небоядисани" на български език

EnglishBulgarian

Unpainted

[Небоядисана]
/ənpentɪd/

adjective

1. Not having makeup on

 • "Her sweet unpainted face"
  synonym:
 • unpainted

1. Да не си грим

 • "Сладкото й небоядисано лице"
  синоним:
 • незабелязан

2. Not having a coat of paint or badly in need of a fresh coat

 • "An unpainted house"
 • "Unpainted furniture"
  synonym:
 • unpainted

2. Без да има слой боя или лошо се нуждае от прясно палто

 • "Неприкрита къща"
 • "Не боядисани мебели"
  синоним:
 • незабелязан