Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unload" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "разтоварване" на български език

EnglishBulgarian

Unload

[Разтоварвам]
/ənloʊd/

verb

1. Leave or unload

 • "Unload the cargo"
 • "Drop off the passengers at the hotel"
  synonym:
 • drop
 • ,
 • drop off
 • ,
 • set down
 • ,
 • put down
 • ,
 • unload
 • ,
 • discharge

1. Оставете или разтоварете

 • "Разтоварете товара"
 • "Отпуснете пътниците в хотела"
  синоним:
 • капка
 • ,
 • отпадна
 • ,
 • зададен
 • ,
 • свален
 • ,
 • разтоварване
 • ,
 • изхвърляне

2. Take the load off (a container or vehicle)

 • "Unload the truck"
 • "Offload the van"
  synonym:
 • unload
 • ,
 • unlade
 • ,
 • offload

2. Свалете товара ( контейнер или превозно средство )

 • "Разтоварете камиона"
 • "Изтовари микробуса"
  синоним:
 • разтоварване
 • ,
 • unlade