Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "undocumented" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "без документи" на български език

EnglishBulgarian

Undocumented

[Без документи]
/əndɑkjəmɛntɪd/

adjective

1. Lacking necessary documents (as for e.g. permission to live or work in a country)

  • "Undocumented aliens"
  • "Undocumented tax deductions"
    synonym:
  • undocumented

1. Липсващи необходими документи (, напр. разрешение за живот или работа в държава )

  • "Недокументирани извънземни"
  • "Недокументирани данъчни облекчения"
    синоним:
  • недокументиран