Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "undercover" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "под прикритие" на български език

EnglishBulgarian

Undercover

[Под прикритие]
/əndərkəvər/

adjective

1. Conducted with or marked by hidden aims or methods

 • "Clandestine intelligence operations"
 • "Cloak-and-dagger activities behind enemy lines"
 • "Hole-and-corner intrigue"
 • "Secret missions"
 • "A secret agent"
 • "Secret sales of arms"
 • "Surreptitious mobilization of troops"
 • "An undercover investigation"
 • "Underground resistance"
  synonym:
 • clandestine
 • ,
 • cloak-and-dagger
 • ,
 • hole-and-corner(a)
 • ,
 • hugger-mugger
 • ,
 • hush-hush
 • ,
 • secret
 • ,
 • surreptitious
 • ,
 • undercover
 • ,
 • underground

1. Провеждани със или маркирани със скрити цели или методи

 • "Нелегални разузнавателни операции"
 • "Дейности за затваряне и кама зад вражески линии"
 • "Интрига за дупки и ъгли"
 • "Тайни мисии"
 • "Таен агент"
 • "Тайна продажба на оръжие"
 • "Скрита мобилизация на войски"
 • "Разследване под прикритие"
 • "Подземна съпротива"
  синоним:
 • нелегален
 • ,
 • наметало и кама
 • ,
 • отвор и ъгъл ( a )
 • ,
 • hugger-Mugger
 • ,
 • hush-Hush
 • ,
 • тайна
 • ,
 • скрит
 • ,
 • под прикритие
 • ,
 • под земята