Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Uncomplicated на български език

EnglishBulgarian

Uncomplicated

/ənkɑmpləketɪd/

adjective

1. Lacking complexity

 • "Small and uncomplicated cars for those really interested in motoring"
 • "An unsophisticated machine"
  synonym:
 • uncomplicated
 • ,
 • unsophisticated

1. Липсва сложност

 • "Малки и неусложнени автомобили за тези, които наистина се интересуват от автомобили"
 • "Неофистична машина"
  синоним:
 • неусложнен
 • ,
 • невзрачен

2. Easy and not involved or complicated

 • "An elementary problem in statistics"
 • "Elementary, my dear watson"
 • "A simple game"
 • "Found an uncomplicated solution to the problem"
  synonym:
 • elementary
 • ,
 • simple
 • ,
 • uncomplicated
 • ,
 • unproblematic

2. Лесно и не участва или сложно

 • "Елементарен проблем в статистиката"
 • "Елементарен, скъпи мой уотсън"
 • "Проста игра"
 • "Намери неусложнено решение на проблема"
  синоним:
 • елементарен
 • ,
 • прост
 • ,
 • неусложнен
 • ,
 • непроблемен