Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unchanging" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "непроменлив" на български език

EnglishBulgarian

Unchanging

[Непроменящ се]
/ənʧenʤɪŋ/

adjective

1. Conforming to the same principles or course of action over time

  synonym:
 • unchanging

1. Съобразяване със същите принципи или курс на действие във времето

  синоним:
 • неизменен

2. Showing little if any change

 • "A static population"
  synonym:
 • static
 • ,
 • stable
 • ,
 • unchanging

2. Показване на малка или някаква промяна

 • "Статична популация"
  синоним:
 • статичен
 • ,
 • стабилен
 • ,
 • неизменен