Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Unbelievably на български език

EnglishBulgarian

Unbelievably

/ənbəlivəbli/

adverb

1. Not easy to believe

 • "Behind you the coastal hills plunge to the incredibly blue sea backed by the turkish mountains"
  synonym:
 • incredibly
 • ,
 • improbably
 • ,
 • implausibly
 • ,
 • unbelievably

1. Не е лесно да се повярва

 • "Зад вас крайбрежните хълмове се спускат към невероятно синьото море, подкрепено от турските планини"
  синоним:
 • невероятно
 • ,
 • невероятно
 • ,
 • неправдоподобно
 • ,
 • невероятно

2. In an unbelievable manner

 • "He was unbelievably angry"
  synonym:
 • unbelievably

2. По невероятен начин

 • "Той беше невероятно ядосан"
  синоним:
 • невероятно