Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unbeknownst" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "незнаещ" на български език

EnglishBulgarian

Unbeknownst

[Без да знам]
/ənbinoʊnst/

adjective

1. (usually used with `to') occurring or existing without the knowledge of

 • "A crisis unbeknown to me"
 • "She had been ill for months, unbeknownst to the family"
  synonym:
 • unbeknown(p)
 • ,
 • unbeknownst(p)

1. (обикновено се използва с `to'), възникващи или съществуващи без знанието на

 • "Криза, която не ми е известна"
 • "Тя беше болна от месеци, без да знае семейството"
  синоним:
 • без да знае (p)

adverb

1. Without someone's knowledge

 • "Unbeknownst to me, she made all the arrangements"
  synonym:
 • unbeknown
 • ,
 • unbeknownst

1. Без нечие знание

 • "Без да знам, тя направи всички уговорки"
  синоним:
 • без да знам
 • ,
 • без да знае