Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unattended" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "непосещаван" на български език

EnglishBulgarian

Unattended

[Необслужен]
/ənətɛndɪd/

adjective

1. Not watched

 • "She dashed out leaving the bar unattended"
 • "A fire left unattended"
  synonym:
 • unattended

1. Не се гледа

 • "Тя излезе, оставяйки бара без надзор"
 • "Пожар, оставен без надзор"
  синоним:
 • без надзор

2. Lacking accompaniment or a guard or escort

 • "Unattended women"
 • "Problems unattended with danger"
  synonym:
 • unattended

2. Липсва съпровод или охрана или придружител

 • "Неприсъдени жени"
 • "Проблеми без надзор с опасност"
  синоним:
 • без надзор

3. Lacking a caretaker

 • "A neglected child"
 • "Many casualties were lying unattended"
  synonym:
 • neglected
 • ,
 • unattended

3. Липсващ гледач

 • "Пренебрегнато дете"
 • "Много жертви лежат без надзор"
  синоним:
 • пренебрегнат
 • ,
 • без надзор