Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "twice" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "два пъти" на български език

EnglishBulgarian

Twice

[Два пъти]
/twaɪs/

adverb

1. Two times

 • "I called her twice"
  synonym:
 • twice

1. Два пъти

 • "Обадих й се два пъти"
синоним:
 • два пъти

2. To double the degree

 • "She was doubly rewarded"
 • "His eyes were double bright"
  synonym:
 • doubly
 • ,
 • double
 • ,
 • twice

2. За удвояване на степента

 • "Тя беше двойно възнаградена"
 • "Очите му бяха двойно светли"
синоним:
 • двойно,
 • двоен,
 • два пъти

Examples of using

Tom teaches me French twice a week.
Том ми преподава френски два пъти седмично.
I've only spoken to Tom twice since he started working here.
Разговарял съм с Том само два пъти откак той започна работа тук.
I checked it twice.
Проверих го два пъти.