Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "turmeric" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "курмер" на български език

EnglishBulgarian

Turmeric

[Куркума]
/tərmərɪk/

noun

1. Widely cultivated tropical plant of india having yellow flowers and a large aromatic deep yellow rhizome

 • Source of a condiment and a yellow dye
  synonym:
 • turmeric
 • ,
 • Curcuma longa
 • ,
 • Curcuma domestica

1. Широко култивирано тропическо растение на индия с жълти цветя и голямо ароматно наситено жълто коренище

 • Източник на подправка и жълто багрило
  синоним:
 • куркума
 • ,
 • Curcuma longa
 • ,
 • Curcuma domestica

2. Ground dried rhizome of the turmeric plant used as seasoning

  synonym:
 • turmeric

2. Смляно сушено коренище на куркумното растение, използвано като подправка

  синоним:
 • куркума