Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tumbler" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "тумблер" на български език

EnglishBulgarian

Tumbler

[Обръщач]
/təmblər/

noun

1. A gymnast who performs rolls and somersaults and twists etc.

  synonym:
 • tumbler

1. Гимнастичка, която изпълнява ролки и салто и обрати и т.н.

  синоним:
 • Tumbler

2. A glass with a flat bottom but no handle or stem

 • Originally had a round bottom
  synonym:
 • tumbler

2. Чаша с плоско дъно, но без дръжка или стъбло

 • Първоначално имаше кръгло дъно
  синоним:
 • Tumbler

3. A movable obstruction in a lock that must be adjusted to a given position (as by a key) before the bolt can be thrown

  synonym:
 • tumbler

3. Подвижна обструкция в ключалка, която трябва да се регулира в дадено положение ( като ключ ), преди болта да може да бъде хвърлен

  синоним:
 • Tumbler

4. Pigeon that executes backward somersaults in flight or on the ground

  synonym:
 • roller
 • ,
 • tumbler
 • ,
 • tumbler pigeon

4. Гълъб, който изпълнява изостанали салта в полет или на земята

  синоним:
 • ролка
 • ,
 • Tumbler
 • ,
 • тумблерен гълъб