Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Trumpeter на български език

EnglishBulgarian

Trumpeter

/trəmpətər/

noun

1. A musician who plays the trumpet or cornet

  synonym:
 • trumpeter
 • ,
 • cornetist

1. Музикант, който свири на тромпет или корнет

  синоним:
 • тромпетист
 • ,
 • корнетист

2. (formal) a person who announces important news

 • "The chieftain had a herald who announced his arrival with a trumpet"
  synonym:
 • herald
 • ,
 • trumpeter

2. ( формален ) човек, който съобщава важни новини

 • "Вождът имаше вестник, който обяви пристигането си с тромпет"
  синоним:
 • предвестник
 • ,
 • тромпетист

3. Large gregarious crane-like bird of the forests of south america having glossy black plumage and a loud prolonged cry

 • Easily domesticated
  synonym:
 • trumpeter

3. Голяма пестелива птица, подобна на кран, от горите на южна америка, с лъскаво черно оперение и силен продължителен вик

 • Лесно опитомени
  синоним:
 • тромпетист

4. Large pure white wild swan of western north america having a sonorous cry

  synonym:
 • trumpeter
 • ,
 • trumpeter swan
 • ,
 • Cygnus buccinator

4. Голям чист бял див лебед от западна северна америка със звучен вик

  синоним:
 • тромпетист
 • ,
 • тромпетист лебед
 • ,
 • Cygnus buccinator