Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trombone" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "тромбон" на български език

EnglishBulgarian

Trombone

[Тромбон]
/trɑmboʊn/

noun

1. A brass instrument consisting of a long tube whose length can be varied by a u-shaped slide

    synonym:
  • trombone

1. Месингов инструмент, състоящ се от дълга тръба, чиято дължина може да бъде разнообразна чрез u-образна пързалка

    синоним:
  • тромбон