Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trash" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "боклук" на български език

EnglishBulgarian

Trash

[Боклук]
/træʃ/

noun

1. Worthless material that is to be disposed of

  synonym:
 • rubbish
 • ,
 • trash
 • ,
 • scrap

1. Безполезен материал, който трябва да бъде изхвърлен

  синоним:
 • боклук
 • ,
 • скрап

2. Worthless people

  synonym:
 • trash
 • ,
 • scum

2. Безполезни хора

  синоним:
 • боклук
 • ,
 • измет

3. Nonsensical talk or writing

  synonym:
 • folderol
 • ,
 • rubbish
 • ,
 • tripe
 • ,
 • trumpery
 • ,
 • trash
 • ,
 • wish-wash
 • ,
 • applesauce
 • ,
 • codswallop

3. Безсмислени приказки или писане

  синоним:
 • папка
 • ,
 • боклук
 • ,
 • шкембе
 • ,
 • тръмпи
 • ,
 • wish-wash
 • ,
 • ябълково пюре
 • ,
 • гълтане

4. An amphetamine derivative (trade name methedrine) used in the form of a crystalline hydrochloride

 • Used as a stimulant to the nervous system and as an appetite suppressant
  synonym:
 • methamphetamine
 • ,
 • methamphetamine hydrochloride
 • ,
 • Methedrine
 • ,
 • meth
 • ,
 • deoxyephedrine
 • ,
 • chalk
 • ,
 • chicken feed
 • ,
 • crank
 • ,
 • glass
 • ,
 • ice
 • ,
 • shabu
 • ,
 • trash

4. Производно на амфетамин (търговско наименование methedrine), използвано под формата на кристален хидрохлорид

 • Използва се като стимулант на нервната система и като потискащо апетита
  синоним:
 • метамфетамин
 • ,
 • метамфетамин хидрохлорид
 • ,
 • Метедрин
 • ,
 • мет
 • ,
 • дезоксиефедрин
 • ,
 • тебешир
 • ,
 • пилешка храна
 • ,
 • манивела
 • ,
 • стъкло
 • ,
 • лед
 • ,
 • шабу
 • ,
 • боклук

verb

1. Dispose of (something useless or old)

 • "Trash these old chairs"
 • "Junk an old car"
 • "Scrap your old computer"
  synonym:
 • trash
 • ,
 • junk
 • ,
 • scrap

1. Изхвърлете (нещо безполезно или старо)

 • "Разхвърляйте тези стари столове"
 • "Боклук стара кола"
 • "Изстържи стария си компютър"
  синоним:
 • боклук
 • ,
 • боклуци
 • ,
 • скрап

2. Express a totally negative opinion of

 • "The critics panned the performance"
  synonym:
 • pan
 • ,
 • tear apart
 • ,
 • trash

2. Изразете тотално негативно мнение за

 • "Критиците критикуваха представлението"
  синоним:
 • пан
 • ,
 • разкъсайте
 • ,
 • боклук