Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trapped" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "капан" на български език

EnglishBulgarian

Trapped

[Капан]
/træpt/

adjective

1. Forced to turn and face attackers

 • "A stag at bay"
 • "She had me cornered between the porch and her car"
 • "Like a trapped animal"
  synonym:
 • at bay(p)
 • ,
 • cornered
 • ,
 • trapped
 • ,
 • treed

1. Принудени да се обърнат и да се изправят срещу нападатели

 • "Еленче в залива"
 • "Тя ме беше вкарала в ъгъл между верандата и колата си"
 • "Като хванато животно"
  синоним:
 • в залив ( p )
 • ,
 • ъгъл
 • ,
 • в капан
 • ,
 • treed

Examples of using

They trapped the fox.
Те хванаха лисицата в капан.