Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tranquil" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "транквил" на български език

EnglishBulgarian

Tranquil

[Спокойствие]
/træŋkwəl/

adjective

1. (of a body of water) free from disturbance by heavy waves

 • "A ribbon of sand between the angry sea and the placid bay"
 • "The quiet waters of a lagoon"
 • "A lake of tranquil blue water reflecting a tranquil blue sky"
 • "A smooth channel crossing"
 • "Scarcely a ripple on the still water"
 • "Unruffled water"
  synonym:
 • placid
 • ,
 • quiet
 • ,
 • still
 • ,
 • tranquil
 • ,
 • smooth
 • ,
 • unruffled

1. (на водно тяло) без смущения от тежки вълни

 • "Пясъчна лента между гневното море и спокойния залив"
 • "Тихите води на лагуна"
 • "Езеро от спокойна синя вода, отразяваща спокойно синьо небе"
 • "Плавно пресичане на канала"
 • "Едва вълничка върху неподвижната вода"
 • "Неразрошена вода"
  синоним:
 • спокоен
 • ,
 • тихо
 • ,
 • все още
 • ,
 • гладка
 • ,
 • невъзмутим

2. Not agitated

 • Without losing self-possession
 • "Spoke in a calm voice"
 • "Remained calm throughout the uproar"
 • "He remained serene in the midst of turbulence"
 • "A serene expression on her face"
 • "She became more tranquil"
 • "Tranquil life in the country"
  synonym:
 • calm
 • ,
 • unagitated
 • ,
 • serene
 • ,
 • tranquil

2. Не развълнуван

 • Без да губиш самообладание
 • "Говори със спокоен глас"
 • "Остана спокоен през целия шум"
 • "Той остана ведър насред турбуленция"
 • "Спокойно изражение на лицето й"
 • "Тя стана по-спокойна"
 • "Спокойният живот в страната"
  синоним:
 • спокоен
 • ,
 • невълнуван
 • ,
 • ведър