Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Trance на български език

EnglishBulgarian

Trance

/træns/

noun

1. A psychological state induced by (or as if induced by) a magical incantation

  synonym:
 • enchantment
 • ,
 • spell
 • ,
 • trance

1. Психологическо състояние, индуцирано от ( или сякаш индуцирано от ) магическо заклинание

синоним:
 • омагьосване,
 • заклинание,
 • транс

2. A state of mind in which consciousness is fragile and voluntary action is poor or missing

 • A state resembling deep sleep
  synonym:
 • trance

2. Състояние на ума, в което съзнанието е крехко и доброволните действия са лоши или липсват

 • Състояние, наподобяващо дълбок сън
синоним:
 • транс

verb

1. Attract

 • Cause to be enamored
 • "She captured all the men's hearts"
  synonym:
 • capture
 • ,
 • enamour
 • ,
 • trance
 • ,
 • catch
 • ,
 • becharm
 • ,
 • enamor
 • ,
 • captivate
 • ,
 • beguile
 • ,
 • charm
 • ,
 • fascinate
 • ,
 • bewitch
 • ,
 • entrance
 • ,
 • enchant

1. Привличане

 • Причина да се влюби
 • "„тя плени всички мъжки сърца“"
синоним:
 • улавяне,
 • Енамур,
 • транс,
 • улов,
 • Becharm,
 • Енамор,
 • пленявайте,
 • Бегуил,
 • чар,
 • очарован,
 • омагьосва,
 • вход,
 • омагьосан