Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trailer" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "ремарке" на български език

EnglishBulgarian

Trailer

[Ремарке]
/trelər/

noun

1. Someone who takes more time than necessary

 • Someone who lags behind
  synonym:
 • dawdler
 • ,
 • drone
 • ,
 • laggard
 • ,
 • lagger
 • ,
 • trailer
 • ,
 • poke

1. Някой, който отнема повече време от необходимото

 • Някой, който изостава
  синоним:
 • Dawdler
 • ,
 • дрон
 • ,
 • изоставащ
 • ,
 • кама
 • ,
 • ремарке
 • ,
 • пукане

2. An advertisement consisting of short scenes from a motion picture that will appear in the near future

  synonym:
 • preview
 • ,
 • prevue
 • ,
 • trailer

2. Реклама, състояща се от кратки сцени от кино, които ще се появят в близко бъдеще

  синоним:
 • предварителен преглед
 • ,
 • prevue
 • ,
 • ремарке

3. A large transport conveyance designed to be pulled by a truck or tractor

  synonym:
 • trailer

3. Голям транспортен транспорт, проектиран да бъде изтеглен от камион или трактор

  синоним:
 • ремарке

4. A wheeled vehicle that can be pulled by a car or truck and is equipped for occupancy

  synonym:
 • trailer
 • ,
 • house trailer

4. Колесно превозно средство, което може да бъде изтеглено от автомобил или камион и е оборудвано за заетост

  синоним:
 • ремарке
 • ,
 • ремарке за къща