Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tracked" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "проследен" на български език

EnglishBulgarian

Tracked

[Проследен]
/trækt/

adjective

1. Having tracks

  • "New snow tracked by rabbits"
  • "Tracked vehicles"
    synonym:
  • tracked

1. Имащи следи

  • "Нов сняг, проследен от зайци"
  • "Следени превозни средства"
    синоним:
  • проследен