Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tracing" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "проследяване" на български език

EnglishBulgarian

Tracing

[Проследяване]
/tresɪŋ/

noun

1. The act of drawing a plan or diagram or outline

  synonym:
 • tracing

1. Актът на изготвяне на план или диаграма или контур

синоним:
 • проследяване

2. A drawing created by superimposing a semitransparent sheet of paper on the original image and copying on it the lines of the original image

  synonym:
 • tracing
 • ,
 • trace

2. Чертеж, създаден чрез наслагване на полупрозрачен лист хартия върху оригиналното изображение и копиране върху него линиите на оригиналното изображение

синоним:
 • проследяване,
 • следа

3. The discovery and description of the course of development of something

 • "The tracing of genealogies"
  synonym:
 • tracing

3. Откриването и описанието на хода на развитието на нещо

 • "Проследяване на родословия"
синоним:
 • проследяване