Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "touched" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "докоснат" на български език

EnglishBulgarian

Touched

[Докосна]
/təʧt/

adjective

1. Having come into contact

  synonym:
 • touched

1. След като влезе в контакт

  синоним:
 • докосна

2. Being excited or provoked to the expression of an emotion

 • "Too moved to speak"
 • "Very touched by the stranger's kindness"
  synonym:
 • moved(p)
 • ,
 • affected
 • ,
 • stirred
 • ,
 • touched

2. Да бъде развълнуван или провокиран към израз на емоция

 • "Твърде развълнуван да говори"
 • "Много трогнат от добротата на непознатия"
  синоним:
 • преместена ( p )
 • ,
 • засегнат
 • ,
 • разбърка
 • ,
 • докосна

3. Slightly insane

  synonym:
 • fey
 • ,
 • touched(p)

3. Леко безумен

  синоним:
 • фея
 • ,
 • докоснат ( p )

Examples of using

I haven't touched anything.
Нищо не съм пипала.
I haven't touched anything.
Нищо не съм пипал.
During the press conference, the President touched on foreign relations.
По време на пресконференцията, президентът засегна темата за международните отношения.