Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tory" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "tory" на български език

EnglishBulgarian

Tory

[Тори]
/tɔri/

noun

1. An american who favored the british side during the american revolution

  synonym:
 • Tory

1. Американец, който предпочиташе британската страна по време на американската революция

  синоним:
 • Тори

2. A member of political party in great britain that has been known as the conservative party since 1832

 • Was the opposition party to the whigs
  synonym:
 • Tory

2. Член на политическата партия във великобритания, известен като консервативната партия от 1832г

 • Беше опозиционната партия на уигите
  синоним:
 • Тори

3. A supporter of traditional political and social institutions against the forces of reform

 • A political conservative
  synonym:
 • Tory

3. Привърженик на традиционните политически и социални институции срещу силите на реформата

 • Политически консерватор
  синоним:
 • Тори