Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Toil на български език

EnglishBulgarian

Toil

/tɔɪl/

noun

1. Productive work (especially physical work done for wages)

 • "His labor did not require a great deal of skill"
  synonym:
 • labor
 • ,
 • labour
 • ,
 • toil

1. Продуктивна работа ( особено физическа работа, извършена за заплати )

 • "Трудът му не изискваше много умения"
  синоним:
 • труд
 • ,
 • труд
 • ,
 • труд

verb

1. Work hard

 • "She was digging away at her math homework"
 • "Lexicographers drudge all day long"
  synonym:
 • labor
 • ,
 • labour
 • ,
 • toil
 • ,
 • fag
 • ,
 • travail
 • ,
 • grind
 • ,
 • drudge
 • ,
 • dig
 • ,
 • moil

1. Работи усилено

 • "„тя копаеше от домашната си работа по математика“"
 • "„лексикографите пият по цял ден“"
  синоним:
 • труд
 • ,
 • труд
 • ,
 • труд
 • ,
 • петел
 • ,
 • Травел
 • ,
 • смилам
 • ,
 • дрогиране
 • ,
 • копая
 • ,
 • мочурище