Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Tiredness на български език

EnglishBulgarian

Tiredness

/taɪərdnɪs/

noun

1. Temporary loss of strength and energy resulting from hard physical or mental work

 • "He was hospitalized for extreme fatigue"
 • "Growing fatigue was apparent from the decline in the execution of their athletic skills"
 • "Weariness overcame her after twelve hours and she fell asleep"
  synonym:
 • fatigue
 • ,
 • weariness
 • ,
 • tiredness

1. Временна загуба на сила и енергия в резултат на упорита физическа или умствена работа

 • "Той беше хоспитализиран от силна умора"
 • "Нарастващата умора се вижда от спада в изпълнението на техните атлетически умения"
 • "Носимостта я преодоля след дванадесет часа и тя заспа"
  синоним:
 • умора
 • ,
 • умора
 • ,
 • умора