Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tinge" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "tinge" на български език

EnglishBulgarian

Tinge

[Оттенък]
/tɪnʤ/

noun

1. A slight but appreciable amount

 • "This dish could use a touch of garlic"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • hint
 • ,
 • tinge
 • ,
 • mite
 • ,
 • pinch
 • ,
 • jot
 • ,
 • speck
 • ,
 • soupcon

1. Лека, но забележима сума

 • "Това ястие може да използва нотка на чесън"
  синоним:
 • докосване
 • ,
 • намек
 • ,
 • оттенък
 • ,
 • акара
 • ,
 • щипка
 • ,
 • Jot
 • ,
 • петънце
 • ,
 • супакон

2. A pale or subdued color

  synonym:
 • undertone
 • ,
 • tinge

2. Блед или приглушен цвят

  синоним:
 • подтекст
 • ,
 • оттенък

verb

1. Affect as in thought or feeling

 • "My personal feelings color my judgment in this case"
 • "The sadness tinged his life"
  synonym:
 • tinge
 • ,
 • color
 • ,
 • colour
 • ,
 • distort

1. Влияят като в мисълта или чувството

 • "„личните ми чувства оцветяват преценката ми в този случай“"
 • "„тъгата опираше живота му“"
  синоним:
 • оттенък
 • ,
 • цвят
 • ,
 • изкривяване

2. Color lightly

 • "Her greying hair was tinged blond"
 • "The leaves were tinged red in november"
  synonym:
 • tint
 • ,
 • tinct
 • ,
 • tinge
 • ,
 • touch

2. Цвят леко

 • "Сивата й коса беше оцветена руса"
 • "Листата бяха оцветени в червено през ноември"
  синоним:
 • нюанс
 • ,
 • тинкт
 • ,
 • оттенък
 • ,
 • докосване