Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Tightness на български език

EnglishBulgarian

Tightness

/taɪtnəs/

noun

1. A state occasioned by scarcity of money and a shortage of credit

  synonym:
 • stringency
 • ,
 • tightness

1. Държава, породена от недостиг на пари и недостиг на кредит

  синоним:
 • строгост
 • ,
 • стягане

2. A tight feeling in some part of the body

 • "He felt a constriction in her chest"
 • "She felt an alarming tightness in her chest"
 • "Emotion caused a constriction of his throat"
  synonym:
 • constriction
 • ,
 • tightness

2. Стегнато усещане в някаква част на тялото

 • "Той почувства стеснение в гърдите й"
 • "Тя почувства тревожна стегнатост в гърдите си"
 • "Емоцията предизвика свиване на гърлото"
  синоним:
 • свиване
 • ,
 • стягане

3. The spatial property of being crowded together

  synonym:
 • concentration
 • ,
 • density
 • ,
 • denseness
 • ,
 • tightness
 • ,
 • compactness

3. Пространственото свойство да бъдат претъпкани заедно

  синоним:
 • концентрация
 • ,
 • плътност
 • ,
 • плътност
 • ,
 • стягане
 • ,
 • компактност

4. Extreme stinginess

  synonym:
 • meanness
 • ,
 • minginess
 • ,
 • niggardliness
 • ,
 • niggardness
 • ,
 • parsimony
 • ,
 • parsimoniousness
 • ,
 • tightness
 • ,
 • tightfistedness
 • ,
 • closeness

4. Изключителна жилавост

  синоним:
 • подлост
 • ,
 • minginess
 • ,
 • niggardless
 • ,
 • niggardness
 • ,
 • приз
 • ,
 • пристрастие
 • ,
 • стягане
 • ,
 • плътност
 • ,
 • близост

5. Lack of movement or room for movement

  synonym:
 • tightness
 • ,
 • tautness

5. Липса на движение или място за движение

  синоним:
 • стягане
 • ,
 • предпазливост