Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "therefore" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "следователно" на български език

EnglishBulgarian

Therefore

[Следователно]
/ðɛrfɔr/

adverb

1. (used to introduce a logical conclusion) from that fact or reason or as a result

 • "Therefore x must be true"
 • "The eggs were fresh and hence satisfactory"
 • "We were young and thence optimistic"
 • "It is late and thus we must go"
 • "The witness is biased and so cannot be trusted"
  synonym:
 • therefore
 • ,
 • hence
 • ,
 • thence
 • ,
 • thus
 • ,
 • so

1. ( използва се за въвеждане на логическо заключение ) от този факт или причина или в резултат

 • "Следователно x трябва да е вярно"
 • "Яйцата бяха свежи и следователно задоволителни"
 • "Бяхме млади и оттам оптимистични"
 • "Закъснява и по този начин трябва да отидем"
 • "Свидетелят е предубеден и затова не може да му се вярва"
  синоним:
 • следователно
 • ,
 • оттук
 • ,
 • thonce
 • ,
 • по този начин
 • ,
 • така е

2. As a consequence

 • "He had good reason to be grateful for the opportunities which they had made available to him and which consequently led to the good position he now held"
  synonym:
 • consequently
 • ,
 • therefore

2. Като следствие

 • "Той имаше основателни причини да бъде благодарен за възможностите, които му предоставиха и които впоследствие доведоха до доброто положение, което сега заемаше"
  синоним:
 • следователно

Examples of using

I no longer love you; therefore, I am sad.
Вече не те обичам; затова съм тъжен.