Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "terrible" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "ужасно" на български език

EnglishBulgarian

Terrible

[Ужасен]
/tɛrəbəl/

adjective

1. Causing fear or dread or terror

 • "The awful war"
 • "An awful risk"
 • "Dire news"
 • "A career or vengeance so direful that london was shocked"
 • "The dread presence of the headmaster"
 • "Polio is no longer the dreaded disease it once was"
 • "A dreadful storm"
 • "A fearful howling"
 • "Horrendous explosions shook the city"
 • "A terrible curse"
  synonym:
 • awful
 • ,
 • dire
 • ,
 • direful
 • ,
 • dread(a)
 • ,
 • dreaded
 • ,
 • dreadful
 • ,
 • fearful
 • ,
 • fearsome
 • ,
 • frightening
 • ,
 • horrendous
 • ,
 • horrific
 • ,
 • terrible

1. Причинявайки страх или ужас или ужас

 • "Ужасната война"
 • "Ужасен риск"
 • "Ужасни новини"
 • "Кариера или отмъщение толкова ужасно, че лондон беше шокиран"
 • "Ужасното присъствие на директора"
 • "Полиомиелитът вече не е страховитата болест, каквато беше някога"
 • "Ужасна буря"
 • "Страшен вой"
 • "Ужасни експлозии разтърсиха града"
 • "Ужасно проклятие"
синоним:
 • ужасен,
 • ужасен,
 • ужасен,
 • ужас ( a ),
 • ужасен,
 • ужасен,
 • страхлив,
 • страховит,
 • плашещо,
 • ужасен,
 • ужасяващ,
 • страшен

2. Exceptionally bad or displeasing

 • "Atrocious taste"
 • "Abominable workmanship"
 • "An awful voice"
 • "Dreadful manners"
 • "A painful performance"
 • "Terrible handwriting"
 • "An unspeakable odor came sweeping into the room"
  synonym:
 • atrocious
 • ,
 • abominable
 • ,
 • awful
 • ,
 • dreadful
 • ,
 • painful
 • ,
 • terrible
 • ,
 • unspeakable

2. Изключително лошо или недоволно

 • "Зверски вкус"
 • "Гнусна изработка"
 • "Ужасен глас"
 • "Ужасни маниери"
 • "Болезнено изпълнение"
 • "Ужасен почерк"
 • "Неописуема миризма дойде в стаята"
синоним:
 • зверски,
 • гнусен,
 • ужасен,
 • ужасен,
 • болезнен,
 • страшен,
 • неописуем

3. Intensely or extremely bad or unpleasant in degree or quality

 • "Severe pain"
 • "A severe case of flu"
 • "A terrible cough"
 • "Under wicked fire from the enemy's guns"
 • "A wicked cough"
  synonym:
 • severe
 • ,
 • terrible
 • ,
 • wicked

3. Интензивно или изключително лошо или неприятно по степен или качество

 • "Силна болка"
 • "Тежък случай на грип"
 • "Ужасна кашлица"
 • "Под нечестив огън от оръжията на врага"
 • "Нечестива кашлица"
синоним:
 • тежък,
 • страшен,
 • нечестив

4. Extreme in degree or extent or amount or impact

 • "In a frightful hurry"
 • "Spent a frightful amount of money"
  synonym:
 • frightful
 • ,
 • terrible
 • ,
 • awful
 • ,
 • tremendous

4. Екстремни по степен или степен или количество или въздействие

 • "С плашеща бързане"
 • "Изхарчи ужасяваща сума пари"
синоним:
 • ужасен,
 • страшен,
 • ужасен,
 • огромен

Examples of using

Tom is terrible at speaking French.
Том говори френски ужасно.
Do you really think it is weakness that yields to temptation? I tell you that there are terrible temptations which it requires strength, strength and courage to yield to.
Смяташ ли че е слабост да се поддаваш на изкушението? Ще ти кажа,че има ужасни изкушения за които се изисква сила,сила и кураж за да не се поддадеш.
I think you've made a terrible mistake.
Мисля, че сте направили ужасна грешка.