Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "terminator" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "терминатор" на български език

EnglishBulgarian

Terminator

[Терминатор]
/tərmənetər/

noun

1. Someone who exterminates (especially someone whose occupation is the extermination of troublesome rodents and insects)

  synonym:
 • exterminator
 • ,
 • terminator
 • ,
 • eradicator

1. Някой, който изтребва ( особено някой, чието занимание е изтребване на проблемни гризачи и насекоми )

  синоним:
 • унищожител
 • ,
 • терминатор
 • ,
 • изкоренител