Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "telegraph" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "телеграф" на български език

EnglishBulgarian

Telegraph

[Телеграф]
/tɛləgræf/

noun

1. Apparatus used to communicate at a distance over a wire (usually in morse code)

  synonym:
 • telegraph
 • ,
 • telegraphy

1. Апарат, използван за комуникация от разстояние по проводник (обикновено с морзова азбука)

  синоним:
 • телеграф
 • ,
 • телеграфия

verb

1. Send cables, wires, or telegrams

  synonym:
 • cable
 • ,
 • telegraph
 • ,
 • wire

1. Изпращайте кабели, жици или телеграми

  синоним:
 • кабел
 • ,
 • телеграф
 • ,
 • тел