Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tattoo" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "татуировка" на български език

EnglishBulgarian

Tattoo

[Татуировка]
/tætu/

noun

1. A drumbeat or bugle call that signals the military to return to their quarters

  synonym:
 • tattoo

1. Барабанен удар или бъг, който сигнализира на военните да се върнат в своите квартали

  синоним:
 • татуировка

2. A design on the skin made by tattooing

  synonym:
 • tattoo

2. Дизайн върху кожата, направен чрез татуиране

  синоним:
 • татуировка

3. The practice of making a design on the skin by pricking and staining

  synonym:
 • tattoo

3. Практиката да се прави дизайн върху кожата чрез убождане и оцветяване

  синоним:
 • татуировка

verb

1. Stain (skin) with indelible color

  synonym:
 • tattoo

1. Петно ( кожа ) с незаличим цвят

  синоним:
 • татуировка