Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "talent" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "талант" на български език

EnglishBulgarian

Talent

[Талант]
/tælənt/

noun

1. Natural abilities or qualities

  synonym:
 • endowment
 • ,
 • gift
 • ,
 • talent
 • ,
 • natural endowment

1. Природни способности или качества

  синоним:
 • дарение
 • ,
 • подарък
 • ,
 • талант
 • ,
 • естествена дарба

2. A person who possesses unusual innate ability in some field or activity

  synonym:
 • talent

2. Човек, който притежава необичайна вродена способност в някаква област или дейност

  синоним:
 • талант

Examples of using

We appreciate his talent.
Ние оценяваме таланта ѝ.