Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "symptom" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "симптом" на български език

EnglishBulgarian

Symptom

[Симптом]
/sɪmptəm/

noun

1. (medicine) any sensation or change in bodily function that is experienced by a patient and is associated with a particular disease

  synonym:
 • symptom

1. (лекарство) всяко усещане или промяна в телесната функция, което се изпитва от пациент и е свързано с определено заболяване

  синоним:
 • симптом

2. Anything that accompanies x and is regarded as an indication of x's existence

  synonym:
 • symptom

2. Всичко, което придружава x и се счита за индикация за съществуването на x

  синоним:
 • симптом