Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "swinging" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "люлеене" на български език

EnglishBulgarian

Swinging

[Люлеене]
/swɪŋɪŋ/

noun

1. Changing location by moving back and forth

  synonym:
 • swing
 • ,
 • swinging
 • ,
 • vacillation

1. Промяна на местоположението чрез движение напред и назад

  синоним:
 • люлка
 • ,
 • люлеене
 • ,
 • колебание

adjective

1. Characterized by a buoyant rhythm

 • "An easy lilting stride"
 • "The flute broke into a light lilting air"
 • "A swinging pace"
 • "A graceful swingy walk"
 • "A tripping singing measure"
  synonym:
 • lilting
 • ,
 • swinging
 • ,
 • swingy
 • ,
 • tripping

1. Характеризира се с плаващ ритъм

 • "„лесна крачка напред“"
 • "Флейтата се разпадна в лек люлеещ се въздух"
 • "Люлеещо се темпо"
 • "Грациозна люлееща се разходка"
 • "Спъваща пееща мярка"
  синоним:
 • лилтинг
 • ,
 • люлеене
 • ,
 • суинг
 • ,
 • спъване