Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "swig" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "плувен" на български език

EnglishBulgarian

Swig

[Гълтам]
/swɪg/

noun

1. A large and hurried swallow

 • "He finished it at a single gulp"
  synonym:
 • gulp
 • ,
 • draft
 • ,
 • draught
 • ,
 • swig

1. Голяма и бърза лястовица

 • "Той го завърши с един глътка"
  синоним:
 • Гълп
 • ,
 • проект
 • ,
 • чернова
 • ,
 • суинг

verb

1. Strike heavily, especially with the fist or a bat

 • "He slugged me so hard that i passed out"
  synonym:
 • slug
 • ,
 • slog
 • ,
 • swig

1. Удари силно, особено с юмрук или бухалка

 • "Той ме удари толкова силно, че се разминах"
  синоним:
 • плужек
 • ,
 • лозунг
 • ,
 • суинг

2. To swallow hurriedly or greedily or in one draught

 • "The men gulped down their beers"
  synonym:
 • gulp
 • ,
 • quaff
 • ,
 • swig

2. Да преглътне набързо или алчно или в една чернова

 • "„мъжете хвърлиха бирите си“"
  синоним:
 • Гълп
 • ,
 • Quaff
 • ,
 • суинг