Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Swift на български език

EnglishBulgarian

Swift

/swɪft/

noun

1. United states meat-packer who began the use of refrigerated railroad cars (1839-1903)

  synonym:
 • Swift
 • ,
 • Gustavus Franklin Swift

1. Пакет за месо в сащ, който започна използването на хладилни железопътни вагони ( 1839-1903 )

  синоним:
 • Swift
 • ,
 • Густав Франклин Суифт

2. An english satirist born in ireland (1667-1745)

  synonym:
 • Swift
 • ,
 • Jonathan Swift
 • ,
 • Dean Swift

2. Английски сатирик, роден в ирландия ( 1667-1745 )

  синоним:
 • Swift
 • ,
 • Джонатан Суифт
 • ,
 • Дийн Суифт

3. A small bird that resembles a swallow and is noted for its rapid flight

  synonym:
 • swift

3. Малка птица, която прилича на лястовица и се отбелязва с бързия си полет

  синоним:
 • бърз

4. Common western lizard

 • Seen on logs or rocks
  synonym:
 • western fence lizard
 • ,
 • swift
 • ,
 • blue-belly
 • ,
 • Sceloporus occidentalis

4. Обикновен западен гущер

 • Вижда се на трупи или скали
  синоним:
 • западен ограден гущер
 • ,
 • бърз
 • ,
 • синя коремче
 • ,
 • Sceloporus occidentalis

adjective

1. Moving very fast

 • "Fleet of foot"
 • "The fleet scurrying of squirrels"
 • "A swift current"
 • "Swift flight of an arrow"
 • "A swift runner"
  synonym:
 • fleet
 • ,
 • swift

1. Се движи много бързо

 • "Крак крак"
 • "Флотът, който се носи от катерици"
 • "Бърз ток"
 • "Бърз полет на стрела"
 • "Бърз бегач"
  синоним:
 • флот
 • ,
 • бърз

Examples of using

Tatoeba: Where attention to detail is sacred, and punishment is swift.
Татоеба: където вниманието към детайла е свято, а наказанието идва бързо.