Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "swelled" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "набъбнал" на български език

EnglishBulgarian

Swelled

[Набъбва]
/swɛld/

adjective

1. Feeling self-importance

 • "Too big for his britches"
 • "Had a swelled head"
 • "He was swelled with pride"
  synonym:
 • big
 • ,
 • swelled
 • ,
 • vainglorious

1. Усещане за собствена важност

 • "Твърде голям за бричовете му"
 • "Имах набъбнала глава"
 • "Той беше набъбнал от гордост"
  синоним:
 • голям
 • ,
 • набъбна
 • ,
 • vainglorious

Examples of using

The turnover on the Tokyo stock Exchange swelled to the year's record.
Оборотът на Токийската борса достигна рекордно ниво за годината.