Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sustained" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "продължава" на български език

EnglishBulgarian

Sustained

[Постоянен]
/səstend/

adjective

1. Maintained at length without interruption or weakening

 • "Sustained flight"
  synonym:
 • sustained

1. Поддържа се в дължина без прекъсване или отслабване

 • "Устойчив полет"
  синоним:
 • устойчив

2. (of an electric arc) continuous

 • "Heat transfer to the anode in free burning arcs"
  synonym:
 • free burning
 • ,
 • sustained

2. ( на електрическа дъга ) непрекъснато

 • "Прехвърляне на топлина към анода в свободно горящи дъги"
  синоним:
 • свободно изгаряне
 • ,
 • устойчив