Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Survival на български език

EnglishBulgarian

Survival

/sərvaɪvəl/

noun

1. A state of surviving

 • Remaining alive
  synonym:
 • survival
 • ,
 • endurance

1. Състояние на оцеляване

 • Останал жив
  синоним:
 • оцеляване
 • ,
 • издръжливост

2. A natural process resulting in the evolution of organisms best adapted to the environment

  synonym:
 • survival
 • ,
 • survival of the fittest
 • ,
 • natural selection
 • ,
 • selection

2. Естествен процес, водещ до еволюцията на организмите, най-добре адаптирани към околната среда

  синоним:
 • оцеляване
 • ,
 • оцеляване на най-силните
 • ,
 • естествен подбор
 • ,
 • избор

3. Something that survives

  synonym:
 • survival

3. Нещо, което оцелява

  синоним:
 • оцеляване

Examples of using

I gave up all hope of survival.
Изоставих всяка надежда за оцеляване.