Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "surpassing" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "надминаващ" на български език

EnglishBulgarian

Surpassing

[Надминаване]
/sərpæsɪŋ/

adjective

1. Exceeding or surpassing usual limits especially in excellence

  synonym:
 • transcendent
 • ,
 • surpassing

1. Превишаване или надхвърляне на обичайните граници, особено по отношение на високите постижения

  синоним:
 • трансцендентен
 • ,
 • надминавайки

2. Far beyond what is usual in magnitude or degree

 • "A night of exceeding darkness"
 • "An exceptional memory"
 • "Olympian efforts to save the city from bankruptcy"
 • "The young mozart's prodigious talents"
  synonym:
 • exceeding
 • ,
 • exceptional
 • ,
 • olympian
 • ,
 • prodigious
 • ,
 • surpassing

2. Далеч отвъд обичайното по величина или степен

 • "Нощ на прекомерна тъмнина"
 • "Изключителен спомен"
 • "Олимпийски усилия за спасяване на града от фалит"
 • "Удивителните таланти на младия моцарт"
  синоним:
 • превишаване
 • ,
 • изключително
 • ,
 • олимпийски
 • ,
 • удивително
 • ,
 • надминавайки