Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "supervise" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "супервиз" на български език

EnglishBulgarian

Supervise

[Надзор]
/supərvaɪz/

verb

1. Watch and direct

 • "Who is overseeing this project?"
  synonym:
 • oversee
 • ,
 • supervise
 • ,
 • superintend
 • ,
 • manage

1. Гледай и режисирай

 • "Кой наблюдава този проект?"
  синоним:
 • надзирател
 • ,
 • надзор
 • ,
 • управлява

2. Keep tabs on

 • Keep an eye on
 • Keep under surveillance
 • "We are monitoring the air quality"
 • "The police monitor the suspect's moves"
  synonym:
 • monitor
 • ,
 • supervise

2. Поддържайте раздели

 • Следете
 • Държат под наблюдение
 • "„ние следим качеството на въздуха“"
 • "Полицията следи ходовете на заподозрения"
  синоним:
 • монитор
 • ,
 • надзор