Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "superb" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "суперб" на български език

EnglishBulgarian

Superb

[Великолепен]
/sʊpərb/

adjective

1. Of surpassing excellence

 • "A brilliant performance"
 • "A superb actor"
  synonym:
 • brilliant
 • ,
 • superb

1. На надминаване на върховите постижения

 • "Блестящо изпълнение"
 • "Превъзходен актьор"
  синоним:
 • блестящ
 • ,
 • превъзходен

2. Surpassingly good

 • "A superb meal"
  synonym:
 • superb

2. Превъзходно добър

 • "Превъзходна храна"
  синоним:
 • превъзходен