Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "suffrage" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "скърбие" на български език

EnglishBulgarian

Suffrage

[Гласуване]
/səfrɪʤ/

noun

1. A legal right guaranteed by the 15th amendment to the us constitution

 • Guaranteed to women by the 19th amendment
 • "American women got the vote in 1920"
  synonym:
 • right to vote
 • ,
 • vote
 • ,
 • suffrage

1. Законно право, гарантирано от 15-ото изменение на конституцията на сащ

 • Гарантирано на жените с 19-то изменение
 • "Американските жени получиха вота през 1920 г"
  синоним:
 • право на глас
 • ,
 • глас
 • ,
 • избирателно право