Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "suffocation" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "задушаване" на български език

EnglishBulgarian

Suffocation

[Задушаване]
/səfəkeʃən/

noun

1. Killing by depriving of oxygen

  synonym:
 • suffocation
 • ,
 • asphyxiation

1. Убиване чрез лишаване от кислород

  синоним:
 • задушаване

2. The condition of being deprived of oxygen (as by having breathing stopped)

 • "Asphyxiation is sometimes used as a form of torture"
  synonym:
 • suffocation
 • ,
 • asphyxiation

2. Състоянието на липса на кислород (както при спиране на дишането)

 • "Задушаването понякога се използва като форма на мъчение"
  синоним:
 • задушаване