Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "suffice" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "сладък" на български език

EnglishBulgarian

Suffice

[Достатъчни]
/səfaɪs/

verb

1. Be sufficient

 • Be adequate, either in quality or quantity
 • "A few words would answer"
 • "This car suits my purpose well"
 • "Will $100 do?"
 • "A 'b' grade doesn't suffice to get me into medical school"
 • "Nothing else will serve"
  synonym:
 • suffice
 • ,
 • do
 • ,
 • answer
 • ,
 • serve

1. Бъдете достатъчни

 • Бъдете адекватни, или по качество, или по количество
 • "„няколко думи биха отговорили“"
 • "„тази кола отговаря добре на целта ми“"
 • "Ще го направят ли $ 100?"
 • "„градът„ b “не е достатъчен, за да ме вкара в медицинско училище“"
 • "„нищо друго няма да служи“"
  синоним:
 • достатъчно
 • ,
 • правя
 • ,
 • отговор
 • ,
 • сервис